Χώροι γραφείου έτοιμοι για χρήση με δυνατότητα να φιλοξενούν αυξανόμενες ομάδες έως 15 ατόμων.

24, Lagoumitzi str, Athina 176 71, Greece