Έτοιμοι για χρήση χώροι γραφείου για φιλοξενία αυξανόμενων ομάδων έως 10 ατόμων.

24, Lagoumitzi str, Athina 176 71, Greece