OpenMind Shenzhen (Co-Working Space)

Bujizhen, Shenzhen, Guangdong, China