OpenMind Shenzhen (Meeting Room)

Bujizhen, Shenzhen, Guangdong, China