OpenMind Shenzhen (Event Space)

Bujizhen, Shenzhen, Guangdong, China